Bà Luisa Ortega. (Nguồn: stabroeknews.com)

Ngày 13/6, Tổng chưởng lý Venezuela Luisa Ortega đã yêu cầu xét xử Tòa Hiến pháp thuộc Tòa án Tối cao (TSJ) bởi cáo buộc đã vi phạm Hiến pháp.

Quyết định này cho thấy rạn nứt giữa bà Ortega và chính phủ ngày càng gia tăng.

[Quốc hội Venezuela thông qua lộ trình phế truất nhiều thẩm phán]

Tổng chưởng lý Ortega tố cáo các thẩm phán Tòa Hiến pháp của TSJ âm mưu chống lại đất nước khi ngăn cản quyền lập pháp của Quốc hội, do phe đối lập chiếm đa số, cũng như không công nhận các quyết định của cơ quan tư pháp (tức quyết định của Tổng chưởng lý).

Bà Ortega yêu cầu bãi nhiệm sáu thẩm phán thuộc Tòa Hiến pháp bởi cơ quan này đang khiến nhà nước pháp quyền, nền hòa bình và quyền công dân gặp nguy hiểm.

Trước đó, Tổng chưởng lý cũng yêu cầu bãi nhiệm 33 thẩm phán vì cáo buộc có bất thường trong việc bổ nhiệm những người này, đều là những người thân chính phủ.

Cùng ngày, Quốc hội Venezuela tuyên bố đã thành lập ủy ban bầu chọn 33 thẩm phán thay thế các thẩm phán mà bà Ortega đề nghị bãi chức./.