Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, trong tháng 5/2012 có khả năng xảy ra 2 đến 3 đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ.

Mùa mưa ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng bắt đầu trong thời kỳ nửa đầu tháng 5.

Ở Bắc Bộ nhiệt độ trung bình tháng 5 phổ biến xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm trong cùng thời kỳ, với chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng cao hơn phổ biến từ 0.5 đến 1.0 độ C. Các tỉnh Trung Bộ có nhiệt độ phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm trong cùng thời kỳ, với chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng cao hơn phổ biến từ 0.5 đến 1.0 độ C, riêng khu vực Nam Trung Bộ ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, với chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng phổ biến dao động từ -0.5 đến 0.5 độ C.

Nền nhiệt độ trung bình tháng 5 ở Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ dưới với trung bình nhiều năm trong cùng thời kỳ, với chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng phổ biến dao động từ -0.5 đến 0.5 độ C.

Lượng mưa ở Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, với lượng mưa thấp hơn từ 20% đến 40% so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực vùng núi phía Bắc ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, với lượng mưa dao động từ -20% đến +20% so với trung bình nhiều năm.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ có lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, với lượng mưa hơn thấp hơn từ 20% đến 40% so với trung bình nhiều năm. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, với lượng cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 20% đến 40% so với trung bình nhiều năm.

Trong nửa đầu tháng 5, mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm, nửa cuối tháng có khả năng xuất hiện 1-2 đợt dao động hoặc lũ nhỏ. Ở các tỉnh Thanh Hóa, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, dòng chảy trên các sông suối sẽ tăng dần từ cuối tháng 5. Tại một số tỉnh ven biển Trung Bộ có khả năng diễn ra tình trạng thiếu nước và khô hạn cục bộ.

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long chịu ảnh hưởng của thủy triều và đạt đỉnh cao nhất vào khoảng ngày 7-8/5. Mực nước cao nhất tháng, trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng ở mức 1,05m, trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 1,15m, cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,05-0,2m; mực nước thấp nhất tháng tại Tân Châu: -0,3m, tại Châu Đốc: -0,5m, thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ khoảng 0,3-0,4m./.