Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 29/7, Tổng cục Thống Kê đã công bố Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội ​tháng Bảy, theo đó chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tháng đã tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2014. Cụ thể, ngành khai khoáng tăng mạnh nhất và đạt 13,8%, tiếp đến là công nghiệp chế biến-chế tạo tăng 10,5% và  sản xuất và phân phối điện tăng 12%...

Như vậy, tính chung bảy tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp đã tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành chế biến, chế tạo dẫn đầu với mức tăng 10,1%, đóng góp 7 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Ngành khai khoáng chỉ đứng thứ hai, có mức tăng 9,2%, đóng góp 2 điểm phần trăm và ngành sản xuất, phân phối điện tăng 11,5%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm.

Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp bảy tháng so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương cho thấy, Thái Nguyên có mức tăng mạnh mẽ với 217,7%, trong khi các tỉnh ở các vị trí kế tiếp như Quảng Nam tăng 31,2%; Hải Phòng tăng 15,8%; Đà Nẵng tăng 12,5%. Hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có mức tăng tương ứng là 7,1% và 6,5%.

Theo Báo cáo, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 1/7 vẫn tăng 10,3% so với cùng thời điểm năm 2014. Theo đó, tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân 6 tháng đầu năm 2015 là 75,4%. Trong đó, một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao là sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 149,2%, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 118%, sản xuất chế biến thực phẩm 101,1%./.