Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo thống kê từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong tháng Tư, Sở đã tổ chức 13 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành và huy động được 30.307 tỷ đồng trái phiếu, giảm 11,6% so với tháng Ba.

Nhìn chung các mức lãi suất tại kỳ hạn ngắn đã giảm, cụ thể lãi suất trúng kỳ hạn 3 năm nằm trong khoảng 5,52%-5,55%/năm, 5 năm trong khoảng 6,39%-6,4%/năm, 10 năm là 6,94%/năm, 15 năm là 7,65%/năm, 20 năm là 7,75%/năm, 30 năm là 8%/năm. So với tháng Ba, lãi suất trúng kỳ hạn 3 năm giảm khoảng 0,01%/năm, 5 năm giảm khoảng 0,09%/năm, song các kỳ hạn 15 năm, 20 năm, 30 năm vẫn giữ nguyên.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp, khối lượng giao dịch theo phương thức giao dịch thông thường đạt hơn 434 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 45.500 tỷ đồng, giảm 38,5% về giá trị so với tháng Ba.

Bên cạnh đó, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ giao dịch theo phương thức giao dịch mua bán lại đạt hơn 565 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 53.700 tỷ đồng, giảm 4,1% về giá trị so với tháng trước đó./.