Chăm sóc điều dưỡng thương bệnh binh, người có công với cách mạng. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, trong hai năm 2014-2015, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành tổng rà soát trên 140.300 đối tượng, qua đó phát hiện gần 200 trường hợp hưởng sai chế độ quy định của Nhà nước.

Qua rà soát gần 32.000 trường hợp thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 46 trường hợp hưởng sai chế độ. Sau rà soát, 13 trường hợp đã bổ sung được các giấy tờ liên quan, 33 trường hợp còn lại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định dừng và thu hồi trợ cấp với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Rà soát 8.000 trường hợp người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Sở cũng phát hiện 19 trường hợp hưởng sai do không mắc bệnh vô sinh, không sinh con dị tật, tham gia chiến trường B sau ngày 30/4/1975... Sau rà soát, 10 trường hợp đã bổ sung được các chứng từ chứng minh thời gian tham gia chiến trường B trước ngày 30/4/1975, còn lại 9 trường hợp Sở đã ban hành Quyết định dừng và thu hồi trợ cấp với số tiền hơn 400 triệu đồng.

Đối với gần 28.200 trường hợp thanh niên xung phong được rà soát, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa cũng đã phát hiện 117 trường hợp hưởng sai do không đúng phân hiệu, không đi thanh niên xung phong, không có hộ khẩu tại địa phương hoặc đã hưởng chế độ khác như hưu trí, hưu nông thôn... Tuy nhiên, sau khi rà soát lại, có 65 trường hợp đã chuyển khỏi nơi cư trú hoặc đã chết nhưng địa phương vẫn đưa vào danh sách rà soát, 52 trường hợp còn lại, Sở đã thu hồi trợ cấp...

Theo ông Dương Văn Huệ, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình thực hiện tổng rà soát, tỉnh Thanh Hóa còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, một số địa phương chưa quan tâm đúng mức về công tác chính sách đối với người có công, chưa tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật người có công thường xuyên, liên tục. Một số đối tượng không còn lưu trữ các giấy tờ hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến, nhiều người có công đã cao tuổi, trí nhớ kém, ảnh hưởng đến việc cung cấp thông tin.

Thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung của chương trình tổng rà soát và các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công để nhân dân biết; đồng thời tiếp tục kiểm tra, xác minh và xử lý những trường hợp người có công, thân nhân người có công hưởng chưa đầy đủ hoặc hưởng sai chế độ; người tham gia kháng chiến nhưng chưa được xác nhận người có công nhằm bảo đảm chính sách được thực hiện đúng người, đúng chế độ.

Thanh Hóa hiện có 1.200 cán bộ lão thành cách mạng, trên 500 cán bộ tiền khởi nghĩa, trên 1.500 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, gần 60.000 liệt sỹ, trên 40.000 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, trên 15.000 bệnh binh, trên 3.040 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng./.