Ngày 13/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có Công điện số 14/CĐ-UBND yêu cầu các các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là những người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định; chỉ đạo cán bộ cơ sở tuyệt đối không được vận động người dân từ chối nhận hỗ trợ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm (nếu có), đồng thời hướng dẫn cụ thể đối với những trường hợp người dân tự nguyện không nhận hỗ trợ.

[Hơn 2.000 người dân Thọ Xuân làm đơn xin không nhận tiền hỗ trợ]

Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân trên địa bàn quản lý, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng bỏ sót, chi sai đối tượng và sử dụng ngân sách trái quy định pháp luật.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, xã tăng cường giám sát việc thực hiện chỉ trả chế độ hỗ trợ cho người dân tại cơ sở, đảm bảo để người dân được tiếp cận với chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Trước đó, thông tin từ Tổng đài 111 (tổng đài hỗ trợ thông tin cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19) phản ánh có tình trạng ở một vài nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vận động người dân không nhận kinh phí hỗ trợ, không đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh./.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN/Vietnam+)