Ngày 15/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản thu hồi, bãi bỏ bốn quyết định bổ nhiệm; quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ sai quy định tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa do ông Lê Như Tuấn, nguyên là Giám đốc Sở này ký quyết định trước khi nghỉ hưu.

Như tin đã đưa, từ ngày 8/6, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã thanh tra làm rõ việc ông Lê Như Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký quyết định bổ nhiệm nhiều cán bộ sai quy định trước khi nghỉ hưu.

Kết quả kiểm tra, xác minh của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã chỉ rõ việc bổ nhiệm bà Lê Thị Bình, Phó Trưởng phòng Dịch hại cây lâm nghiệp thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật, giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật khi chưa có trong quy hoạch chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật, chưa có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên và chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên, đang là viên chức là chưa bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định tại Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

[Kiểm tra thông tin Giám đốc Sở bổ nhiệm nhiều cán bộ sai quy định]

Việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan - Trưởng trạm Thú y thành phố Thanh Hóa - giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y khi chưa có trong quy hoạch chức danh Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y, chưa có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên và chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên, đang là viên chức là chưa bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định.

Việc bổ nhiệm ông Trịnh Văn Chất, chuyên viên Phòng Trồng trọt, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chưa được bổ sung vào quy hoạch lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở là chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tâm, chuyên viên Phòng trồng trọt giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật, trước đó bị kỷ luật vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; quy trình bổ nhiệm không đảm bảo đúng theo Quy chế bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo ban hành kèm theo Quyết định số 1138/2002/QĐ-UBND ngày 16/4/2002 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ngoài các trường hợp nêu trên, trong thời gian từ năm 2014 đến đầu năm 2017, ông Lê Như Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bổ nhiệm 19 trường hợp công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở chưa đảm bảo tiêu chuẩn trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động rà soát và cử số công chức, viên chức nêu trên đi học chương trình trung cấp hoặc cao cấp lý luận chính trị để hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

Để xử lý, khắc phục vi phạm trong việc bổ nhiệm công chức, viên chức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc đề xuất, tham mưu, quyết định bổ nhiệm nhân sự kể trên, đồng thời thu hồi, bãi bỏ các quyết định bổ nhiệm; quyết định điều động và bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Tâm; bà Lê Thị Bình; bà Nguyễn Thị Lan và ông Trịnh Văn Chất.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa và công chức có liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc bổ nhiệm 19 trường hợp công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở trong thời gian từ năm 2014 đến đầu năm 2017./.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN/Vietnam+)