Thanh lap Ban Chi dao Trung uong so ket thuc hien Nghi quyet so 612 hinh anh 1Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam là Trưởng ban chỉ đạo. (Ảnh: Thế Lập/TTXVN)

Ngày 21/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 612/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam là Trưởng ban chỉ đạo; Phó Trưởng ban Thường trực là Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và 16 ủy viên.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

(TTXVN/Vietnam+)