Thanh lap Chi cuc Thue khu vuc truc thuoc 35 Cuc Thue tinh, thanh pho hinh anh 1Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Sáng 30/9, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất các Chi cục Thuế để thành lập các Chi cục Thuế khu vực trực thuộc 35 Cục Thuế tỉnh, thành phố.

Như vậy, đến nay hệ thống thuế đã thực hiện sắp xếp tại 61 Cục Thuế, hợp nhất 401 Chi cục Thuế thành 190 Chi cục Thuế khu vực; giảm 211 Chi cục Thuế; trong đó có 22 Cục Thuế hoàn thành trước so với kế hoạch hợp nhất chi cục của cả 3 năm 2018, 2019 và 2020.

Theo Bộ Trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, việc sắp xếp, hợp nhất các chi cục thuế ít nhiều cũng có sự xáo trộn về tổ chức bộ máy, con người, về đời sống, sinh hoạt, ảnh hưởng đến tư tưởng, đến tâm tư của công chức.

Vì vậy, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo sát sao, hướng dẫn tổ chức thực hiện hiệu quả việc thành lập các Chi cục Thuế khu vực, nếu có vướng mắc ngoài thẩm quyền thì kịp thời báo cáo để xử lý với mục tiêu sớm ổn định tổ chức; hướng dẫn xử lý quy trình nghiệp vụ, quản trị phần mềm ứng dụng và hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất và điều kiện làm việc, ổn định tư tưởng, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, Tổng cục Thuế xác định sắp xếp các chi cục thuế đợt này với quy mô lớn hơn cả 3 đợt sắp xếp trước cộng lại.

Đợt này sẽ tổ chức sắp xếp tại 35 Cục Thuế để hợp nhất 207 chi cục thành 98 chi cục, giảm 109 chi cục thuế.

[Cải cách hành chính mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp]

Trước mỗi đợt triển khai sáp nhập các chi cục thuế, Tổng cục Thuế đều tổ chức họp bàn với các cục thuế; trong đó có cả các cục đã triển khai sáp nhập các chi cục thuế và đề nghị các cục thuế này báo cáo kinh nghiệm triển khai để các đơn vị khác có thể tham khảo, từ đó các đơn vị chuẩn bị sáp nhập có sự chuẩn bị chu đáo nên việc triển khai được thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho các địa phương theo từng đợt sắp xếp, thực hiện công tác tư tưởng cho các vị trí sắp xếp.

Có thể nói, dù còn khó khăn trong việc chuyển đổi, quản lý người nộp thuế, nhất là tại những huyện, đơn vị địa bàn rộng, nhưng với sự nỗ lực của ngành thuế, việc quản lý thu không gặp bất cứ trở ngại nào khi các cục thuế, chi cục thuế thực hiện sáp nhập.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, từ năm 2017 đến nay, đối với hệ thống thuế, thực hiện chủ trương sắp xếp hệ thống thuế theo khu vực, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2018 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập, hợp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 01 ngày 9 tháng 5 năm 2018, đồng thời xây dựng Đề án cụ thể để báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế; trong đó, đề ra mục tiêu đến năm 2020 giảm số lượng Chi cục Thuế từ 711 Chi cục còn 420 Chi cục (giảm 291 Chi cục).

Trong năm 2018, Bộ Tài chính đã triển khai việc hợp nhất điểm tại 6 Cục Thuế tỉnh, thực hiện sắp xếp, hợp nhất 34 Chi cục thuế để thành lập 16 Chi cục Thuế khu vực, giảm 18 Chi cục Thuế.

Năm 2019, Bộ Tài chính đã rà soát tiếp tục thực hiện sắp xếp đối với 25 Cục thuế tỉnh để hợp nhất 160 Chi cục thuế thành 76 Chi cục Thuế khu vực, giảm 84 Chi cục Thuế.

Trong tháng 8 và tháng 9/2019, trên cơ sở Đề án và đề xuất của Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành các Quyết định hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc 35 Cục Thuế tỉnh, thành phố./.

Văn Giáp (TTXVN/Vietnam+)