Hiện trường vụ sập giàn giáo tại công trường đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông. (Ảnh minh họa:PV/Vietnam+)

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, giao Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch Hội đồng.

Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động, Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động có trách nhiệm tổ chức đối thoại hàng năm nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và các cơ quan nhà nước.

Đối thoại sẽ thúc đẩy việc cải thiện các điều kiện làm việc công bằng, an toàn cho người lao động, nâng cao hiệu quả xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Ngoài ra, hội đồng có trách nhiệm tư vấn cho Chính phủ trong việc xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Ngoài Chủ tịch là Bộ Trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, ba Phó Chủ tịch hội đồng gồm Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Bộ Y tế và  Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Các Ủy viên Hội đồng gồm Thứ trưởng các bộ ngành, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Các cơ quan, tổ chức có thành viên có trách nhiệm cử thành viên tham gia Hội đồng, tạo điều kiện cho thành viên tham gia làm việc và tuân thủ quy chế làm việc của hội đồng, thông báo bằng văn bản cho hội đồng khi có thay đổi nhân sự tham gia hội đồng.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động và có trách nhiệm làm đầu mối trong việc xây dựng, thực hiện nhiệm vụ của hội đồng./.