Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh.

Khu kinh tế Định An bao gồm hai khu chức năng chính là khu phi thuế quan và khu thuế quan. Giai đoạn 1, khu này có diện tích hơn 15.400ha với mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng và các ngành, lĩnh vực như xây dựng luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu; hạ tầng các khu công nghiệp; xây dựng theo quy hoạch khu du lịch Biển Động, phát triển các điểm dân cư đô thị.


Trong giai đoạn tiếp theo sẽ phát triển ra các địa bàn khác thuộc khu kinh tế để đến năm 2021 - 2030 hoàn thành việc đầu tư phát triển Khu kinh tế Định An nhằm khai thác tối đa lợi thế về điều kiện thiên nhiên, vị trí địa lí kinh tế và chính trị trong giao thương, dịch vụ quốc tế và trong nước; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh.

Chính phủ khuyến khích và bảo hộ các tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế; người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các nhà đầu tư nước ngoài tham gia hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế Định An trong các lĩnh vực phát triển công nghiệp, kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị, cảng biển, kinh doanh thương mại, dịch vụ và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/6./.

(TTXVN/Vietnam+)