Đảng Cộng hòa (RPA) của Tổng thống Armenia Serzh Sargsyan tối 30/5 đã ký thỏa thuận với Đảng trung hữu Orinats erkir (Đất nước pháp quyền) của Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Artur Bagdasaryan về thành lập liên minh cầm quyền mới tại nước này.

Liên minh cầm quyền mới được thành lập đặt nhiệm vụ đoàn kết toàn xã hội để phát triển toàn diện và ổn định Armenia về chính trị, kinh tế và xã hội, đối phó hiệu quả với những nguy cơ và thách thức mới đặt ra trước đất nước, đồng thời sẽ đề cử đương kim Tổng thống Xácgơxian tái tranh cử tại cuộc bầu cử tổng thống mới năm 2013.

Liên minh này sẽ hoạt động trong vòng 5 năm, đúng nhiệm kỳ của Quốc hội khóa 5 được bầu sau cuộc tổng tuyển cử ngày 6/5 vừa qua.

Tại Quốc hội khóa mới 131 ghế của Armenia, RPA giành 69 ghế và "Orinats erkir" có sáu ghế, như vậy, liên minh cầm quyền mới có tổng cộng 75 ghế.

Ngoài hai chính đảng này, lọt vào Quốc hội khóa 5 của Armenia còn có ba chính đảng khác và một khối gồm Đảng Armenia phồn vinh, Đảng Di sản, Đảng Dashnaksutiun và khối Đại hội Dân tộc Armenia.

Nhân dịp Quốc hội khóa mới Armenia họp kỳ đầu tiên vào ngày 31/5, liên minh cầm quyền mới đã đề cử cựu Chủ tịch Quốc hội Ovik Abramyan đứng đầu cơ quan lập pháp này.

RPA được thành lập năm 1991 và đã 12 năm nắm chính quyền tại Armenia, giữ chức Thủ tướng và bảy Bộ trưởng trong Chính phủ cùng chức chủ tịch và một phó chủ tịch Quốc hội.

Đảng Orinats erkir thành lập năm 1997 và nắm ba ghế Bộ trưởng trong Chính phủ Armenia./.