Ngày 28/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1279/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Xây dựng miền Trung trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Xây dựng số 3.

Trụ sở của trường được đặt tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Trường Đại học Xây dựng miền Trung là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Xây dựng.

Được biết, Trường Cao đẳng Xây dựng số 3 (nay là Trường Đại học Xây dựng miền Trung) có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành xây dựng và các ngành kinh tế khác phục vụ cho phát triển kinh tế và xã hội khu vực miền Trung-Tây Nguyên và cả nước; tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn.

Mục tiêu của trường là giáo dục người học một cách toàn diện, đáp ứng được chất lượng nguồn nhân lực ngành Xây dựng và các lĩnh vực khác phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế, theo mục tiêu của Luật Giáo dục Việt Nam.

Đến nay, trường có quy mô khoảng 4.500 học sinh, sinh viên với 16 ngành học. Hơn 95% học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp đã được tuyển dụng vào làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp trên mọi miền đất nước, nhiều người hiện là cán bộ chủ chốt của ngành xây dựng các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, nhiều doanh nghiệp đã đến ký hợp đồng đào tạo nhân lực lao động với trường./.