Sự kiện còn có hội chợ thanh niên do các nhóm thanh, thiếu niên trưng bày các sản phẩm mà họ tự làm ra. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Việt Nam đang trải qua thời kỳ cơ cấu dân số vàng, ghi nhận nhóm dân số trẻ lớn nhất trong lịch sử đất nước. Hiện có khoảng 25 triệu người trẻ trong độ tuổi từ 16-30, chiếm hơn 25% tổng dân số Việt Nam. Đây cũng là những tác nhân mạnh mẽ nhất sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực và đóng vai trò then chốt trong quá trình hướng tới Chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030.

​Nhận định trên được đưa ra trong chương trình dành cho thanh, thiếu niên với chủ đề “Thanh niên Việt Nam: Đối tác góp phần đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững” do Bộ Nội vụ và Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức vào ngày 12/8, tại Hà Nội.

Sự kiện này tập trung vào cuộc đối thoại giữa năm nhà lãnh đạo trẻ tuổi, đại diện cho 25 triệu tiếng nói của thanh niên Việt Nam với các nhà lãnh đạo cấp cao của các Bộ, ban, ngành của Chính phủ và Đoàn thanh niên.

​Ba năm trước, vào thời điểm 1.000 ngày trước thời điểm cần phải đạt được các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, Liên hợp quốc đã tổ chức một tham vấn trên toàn cầu để lấy ý kiến của mọi người về thế giới mà họ mong muốn. Đã có 1 triệu người tham gia trên toàn cầu, riêng tại Việt Nam có khoảng 4.500 người tham gia (trong đó có hơn 80% là thanh, thiếu niên) cùng nhau chia sẻ những thách thức mà họ đang phải đối mặt, bày tỏ mong ước và nguyện vọng cho tương lai của mình.

17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) gồm 169 chỉ tiêu được thông qua vào năm 2015. Có 65 trong số 169 chỉ tiêu đề cập đến giới trẻ một cách trực tiếp hay gián tiếp, tập trung vào trao quyền, sự tham gia hoặc phúc lợi. Có 20 chỉ tiêu cụ thể cho giới trẻ được đề cập trong 6 mục tiêu của Bộ Mục tiêu Phát triển Bền vững: Mục tiêu 2 (Xóa đói), Mục tiêu 4 (Giáo dục chất lượng), Mục tiêu 5 (Bình đẳng giới), Mục tiêu 8 (Tăng trưởng kinh tế và Việc làm bền vững), Mục tiêu 10 (Giảm bất bình đẳng) và Mục tiêu 13 (Hành động bảo vệ khí hậu).

Sự tham gia của giới trẻ cũng là chìa khóa thành công để kêu gọi sự tham gia chung sức, trách nhiệm và tiếp sức cho các nỗ lực toàn cầu được lồng ghép trong Mục tiêu 16 (Xã hội hòa bình) và Mục tiêu 17 (Quan hệ đối tác toàn cầu).

Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng ta chỉ có thể đạt được những mục tiêu này nếu thanh, thiếu niên được tham gia một cách tích cực và có ý nghĩa vào quá trình phát triển như những động lực tạo ra sự thay đổi và những nhà lãnh đạo trong tương lai. Tại Việt Nam, đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững cần phải là việc của tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ.”

​Bên cạnh ​những buổi đối thoại để thanh niên ​bày tỏ nguyện vọng với các lãnh đạo cấp cao của Chính phủ và Đoàn thành niên, sự kiện còn​ tổ chức hội chợ thanh niên do các nhóm thanh, thiếu niên trưng bày các sản phẩm mà họ tự làm ra, như ảnh và video phản ánh quan điểm của họ về các Mục tiêu phát triển bền vững, những thách thức mà họ gặp phải và các giải pháp. Ngoài ra, các nhóm thanh, thiếu niên dễ bị tổn thương và doanh nhân trẻ sẽ mang tới hội chợ các sản phẩm như đồ thủ công mỹ nghệ, công nghệ và giải pháp sáng tạo để trưng bày tại sự kiện./.

Một số hình ảnh tại sự kiện: