Ngày 23/2, Tỉnh Đoàn Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị triển khai đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Hội nghị có sự tham gia của 250 cán bộ Đoàn cấp xã, phường, huyện, thị và lãnh đạo cơ sở Đoàn tại một số doanh nghiệp.

Các đoàn viên thanh niên đã tập trung thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bao gồm Lời nói đầu, chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân... Đặc biệt, 10 ý kiến đưa ra tại hội nghị đề cập đến nhiều vấn đề liên quan trong Hiến pháp như quyền của Hội đồng Hiến pháp và Hội đồng bầu cử; bổ sung quyền sở hữu trí tuệ (Điều 43); về phân cấp các đơn vị hành chính, về cơ cấu hệ thống tòa án...

Ngoài ra, một số ý kiến cũng góp ý sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của tổ chức đoàn, hội.

Các ý kiến góp ý tại hội nghị này sẽ được Tỉnh đoàn tổng hợp, gửi đến các cấp, các ngành liên quan.

Ngoài ra, để phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, thời gian tới các cơ sở Đoàn cấp huyện, thị tại Đồng Nai cũng sẽ thông qua sinh hoạt chi đoàn, chi hội, qua các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm... để tổ chức lấy ý kiến góp ý.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn Đồng Nai cũng khuyến khích cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên ngoài việc đóng góp ý kiến tại tổ chức nơi mình sinh hoạt, có thể đóng góp qua hệ thống báo chí của đoàn, cũng như tích cực tham gia đóng góp ý kiến của cá nhân trực tiếp tại Trang thông tin điện tử của Quốc hội./.

Công Phong (TTXVN)