Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Qua 20 năm thực hiện (1996-2016) chiến dịch “Ánh sáng văn hóa Hè” của đoàn viên, thanh niên tình nguyện tỉnh Đồng Tháp đã giúp 800.000 người xóa mù chữ .

Với phương châm “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng dạy và cùng học với người dân và tôn chỉ "Xóa mù và biết viết," qua 20 năm triển khai chiến dịch, các cấp bộ Đoàn tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức sinh hoạt cho gần 400.000 học sinh, thiếu nhi; ôn tập kiến thức hè cho gần 60.000 lượt học sinh và hơn 43.000 học sinh sinh tiểu học.

Trên 27.000 học sinh Trung học cơ sở được vận động phổ cập đúng độ tuổi; đặc biệt, gần 800.000 người dân có độ tuổi trung bình từ 15 đến 60 tuổi thuộc các huyện vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh như Tam Nông, Tháp Mười, Hồng Ngự, Tân Hồng, Lấp Vò, Châu Thành đã được phổ cập, xóa mù chữ.

Ngoài ra Đội Thanh niên tình nguyện tổ chức phổ cập tin học cho thanh niên nông thôn. Đến nay, 60.000 thanh niên, chiếm 80% thanh niên nông thôn ở 12 huyện, thị, thành đã được phổ cập tin học và tỷ lệ thanh niên biết khai thác Internet đạt trên 85%.

Nhiều chương trình phù hợp với từng đối tượng cũng được thanh niên tình nguyện triển khai như chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa Hè xanh” (đối với sinh viên cao đẳng, đại học), chiến dịch “Hoa phượng đỏ” (dành cho học sinh cấp trung học phổ thông), "Hành quân xanh" (dành cho lực lượng vũ trang), “Kỳ nghỉ hồng” (đối với cán bộ, công chức)…

Những chiến dịch tình nguyện vì cộng đồng trong mỗi dịp Hè đã thu hút gần 40.000 thanh niên tham gia, trong đó, hơn 2.000 sinh viên tình nguyện đến từ 20 trường cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh đã kết hợp thanh niên địa phương tham gia thực hiện 25 công trình, phần việc với hơn 48. 000 ngày công lao động.

Phát huy những kết quả đạt được, tuổi trẻ Đồng Tháp tiếp tục nêu cao vai trò xung kích gắn với xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, giảm nghèo, phát triển du lịch, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an sinh xã hội.../.