Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn theo Luật Đất đai 2013, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai áp dụng theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với từng loại đất, dự án đầu tư cụ thể.

Các dự án đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt giá đất cụ thể mà phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt và đang thực hiện việc giải phóng mặt bằng dở dang, sẽ tiếp tục thực hiện theo giá đất đã phê duyệt.

Khi thực hiện theo giá đất phê duyệt năm 2014, giá đất giao tái định cư và bán nhà ở tái định cư theo giá xác định tại thời điểm năm 2014.

Đối với các dự án trong năm 2014 chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, các địa phương chủ động kiểm tra, rà soát chính sách quy định về giá đất, tình hình giá đất phổ biến trên thị trường tại khu vực, đề xuất theo hướng, nếu mức giá còn phù hợp sẽ đề xuất cho tiếp tục thực hiện; nếu không phù hợp, đề nghị xác định lại theo quy định tại thời điểm thực hiện, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để chủ trì cùng Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố xem xét, báo cáo thành phố quyết định.

Về giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất ao, đất vườn liền kề với đất ở trong khu dân cư, thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường thuê đơn vị tư vấn định giá đất ao, đất vườn liền kề với đất ở chung trên địa bàn (theo hướng bằng tỷ lệ % trung bình tương ứng với giá đất cụ thể của đất ở liền kề); chủ trì cùng các sở, ngành thẩm định, báo cáo thành phố quyết định trước ngày 31/5/2015.

Trong thời gian các sở, ngành thực hiện việc xác định giá đất cụ thế trên, các địa phương thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất ở, đất vườn liền kề với đất ở đồng thời với việc xác định giá đất ở tại dự án theo quy định.

Thành phố lưu ý, trường hợp có khó khăn, lúng túng không tự thực hiện được việc thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể (hệ số điều chỉnh giá đất), các địa phương báo cáo, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thuê đơn vị tư vấn xác định giá và thực hiện các thủ tục phê duyệt giá đất cụ thể.

Thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung, sửa đổi Quyết định số 74/2014 của thành phố sao cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế trên địa bàn Thủ đô.

Chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, trường hợp Công ty cổ phần được tiếp tục sử dụng đất thuê mà đất đó trước khi cổ phần hóa Nhà nước đã xác định giá cho thuê đất và đang ký hợp đồng thuê đất với chu kỳ ổn định giá 5 năm, Công ty đó được tiếp tục ký hợp đồng thuê đất theo giá đã xác định cho đến hết chu kỳ 5 năm.

Hết chu kỳ 5 năm, Công ty có trách nhiệm liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để xác định lại giá thuê đất theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp Nhà nước chưa ký hợp đồng thuê đất (bao gồm cả trường hợp chưa xác định giá đất và trường hợp đã xác định giá đất nhưng chưa ký hợp đồng thuê đất) hoặc trường hợp Công ty cổ phần được giao nhà chuyên dùng gắn liền với quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa cần phải xác định lại giá đất đế làm căn cứ ký hợp đồng cho doanh nghiệp cổ phần hóa thuê đất theo quy định.

Thời điểm xác định giá đất là thời điểm quyết định cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Về các vướng mắc xác định thời điểm định giá đất, ông Khanh cho biết, đối với các dự án giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai 2003, đến nay mới thực hiện giải phóng mặt bằng, thời điểm xác định giá đất là kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được đủ hồ sơ xác định giá đất từ người sử dụng đất.

Đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thời điểm xác định giá đất là thời điểm cấp có có thẩm quyền quyết định công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất mà có truy thu tiền thuê đất cho khoảng thời gian sử dụng đất trước đó, giá truy thu tiền thuê đất là trung bình giữa giá đất tại thời điểm công nhận quyền sử dụng đất và giá đất tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất.

Hà Nội đang yêu cầu Cục Thuế thành phố đề xuất, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, Tổng Cục Thuế chế tài xử lý đối với các trường hợp chậm kê khai, xác định nghĩa vụ tài chính về đất. Đặc biệt, Sở Tài nguyên và Môi trường phải chủ động tăng cường năng lực của các bộ phận chuyên môn trong lĩnh vực này nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc.

Sở Tài chính đề xuất phân bổ lại kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và thị xã để đảm bảo kinh phí thuê tư vấn xác định giá đất./.