Thanh pho Ho Chi Minh: Xuat nhap khau hang hoa 8 thang tang nhe hinh anh 1Chế biến tôm xuất khẩu. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Thành phố Hồ Chí Minh trong 8 tháng năm 2020 ước đạt hơn 60,48 tỷ USD, tăng 0,03% so cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu tăng 4% và nhập khẩu giảm 2,8%.

Khu vực kinh tế nước ngoài vẫn là trụ cột chính trong tăng trưởng kim ngạch xuất, nhập khẩu của thành phố khi giá trị xuất khẩu qua cảng thành phố trong 8 tháng tăng 12,6% và nhập khẩu tăng 11,1% so cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, về xuất khẩu hàng hóa, 8 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp thành phố tại các cửa khẩu trên cả nước đạt hơn 28,4 tỷ USD, tăng 4,0% so cùng kỳ năm trước; trong đó, kim ngạch xuất khẩu không tính dầu thô đạt gần 27,8 tỷ USD, tăng 5,8% so cùng kỳ năm trước.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp thành phố xuất qua cảng thành phố (gồm cả dầu thô) trong 8 tháng năm 2020 đạt trên 26,1 tỷ USD, tăng 3,4% so cùng kỳ năm trước; trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt gần 1,58 tỷ USD, giảm 23,0%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt trên 7,1 tỷ USD, giảm 7,8%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 17,4 tỷ USD, tăng 12,6%.

Theo Cục Thống kê thành phố, nhóm hàng nông sản có giá trị xuất khẩu đạt trên 2,34 tỷ USD, giảm 0,6% so cùng kỳ và chiếm 9,4% tổng kim ngạch xuất khẩu; trong đó, gạo có sản lượng xuất khẩu đạt 524,9 nghìn tấn với giá trị đạt 705,8 triệu USD, tăng 14,2% so cùng kỳ năm 2019; càphê có sản lượng xuất khẩu đạt 239,4 nghìn tấn với giá trị đạt 354,2 triệu USD, giảm 8,3%; cao su có sản lượng xuất khẩu đạt 109,0 nghìn tấn với giá trị đạt 222,8 triệu USD, giảm 42,6%.

[Xuất nhập khẩu hậu COVID-19: Đón luồng gió mới từ hiệp định EVFTA]

Nhóm hàng công nghiệp có giá trị xuất khẩu đạt hơn 19,56 tỷ USD, tăng 5,6% so cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 78,1%; trong đó, máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có giá trị xuất khẩu đạt hơn 11,2 tỷ USD, tăng 26,2%, chiếm tỷ trọng 45,2%; dệt, may có giá trị xuất khẩu đạt hơn 3 tỷ USD, giảm 20,4%, chiếm tỷ trọng 12,1%; giày dép có giá trị xuất khẩu đạt gần 1,5 tỷ USD, giảm 12,0%, chiếm tỷ trọng 6%.

Về thị trường xuất khẩu hàng hóa, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh với kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng năm 2020 đạt trên 6,84 tỷ USD, tăng 35,5% so cùng kỳ năm 2019 và chiếm 26,2% tỷ trọng xuất khẩu. Tiếp đó là thị trường Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Ở chiều ngược lại, lũy kế 8 tháng, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh tại các cửa khẩu trên cả nước đạt trên 32 tỷ USD, giảm 2,8% so cùng kỳ năm trước.

Tương tự, tổng kim ngạch nhập khẩu qua cảng thành phố đạt trên 27,68 tỷ USD, giảm 1,2% so cùng kỳ; trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt 781 triệu USD, giảm 16,6%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt trên 12 tỷ USD, giảm 12,1%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 14,8 tỷ USD, tăng 11,1%.

Cơ cấu nhóm hàng hóa nhập khẩu qua cảng thành phố trong 8 tháng năm 2020 gồm các nhóm hàng nguyên nhiên vật liệu: nhóm hàng máy móc, thiết bị, phụ tùng; nhóm hàng tiêu dùng./.

Hoàng Tuấn (TTXVN/Vietnam+)