Theo một nghiên cứu của Gartner, giá trị thanh toán qua điện thoại di động tính trên quy mô toàn cầu trong năm 2012 ước vượt 171,5 tỷ USD, tăng 61,9% so với năm 2011.

Số người sử dụng dịch vụ thanh toán qua di động sẽ đạt 212,2 triệu người vào năm nay, so với mức 160,5 triệu người năm 2011.

Sandy Shen, Giám đốc phụ trách nghiên cứu tại Gartner dự báo khối lượng và giá trị các giao dịch qua điện thoại trên toàn cầu sẽ tăng với tốc độ trung bình 42%/năm trong giai đoạn 2011-2016. Giá trị của thị trường này ước đạt 617 tỷ USD vào năm 2016, thời điểm lượng người tham gia thị trường sẽ lên tới 448 triệu người.

Theo Gartner, SMS vẫn là công nghệ truy cập thống trị tại các thị trường đang phát triển. Trong khi đó, tại Bắc Mỹ và Tây Âu, công cụ thanh toán phổ biến nhất là sử dụng điện thoại thông minh để vào một trang web - một hệ thống được gọi là WAP (giao thức ứng dụng không dây).

Một hệ thống khác được gọi NFC (viễn thông trường gần) sẽ được khởi động từ năm 2016. Việc thanh toán qua NFC liên quan đến việc thay đổi hành vi của người sử dụng và đòi hỏi sự kết hợp giữa các đối tượng liên quan gồm ngân hàng, nhà mạng, hệ thống thẻ và các cửa hàng./.