Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng. (Ảnh: Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 27/6, Đoàn thanh tra của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chính thức kết luận thanh tra Bệnh viện ung thư Đà Nẵng về việc quản lý sử dụng kinh phí tài trợ; việc quản lý, chuyển quyền sử dụng đất của Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bệnh viện ung thư Đà Nẵng (nay là Bệnh viện ung bướu).

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố tiến hành bàn giao hồ sơ 47 lô đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để quản lý theo quy định; đồng thời giao Ban Quản lý dự án xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng làm thủ tục bàn giao 17 lô đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp nhận và quản lý theo quy định (trước đây Trung tâm Phát triển quỹ đất đã nhận bàn giao 30 lô đất trong 47 lô đất đã nêu).

Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất làm việc với Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố, tiến hành nhận bàn giao hồ sơ số lô đất trên; lập thủ tục hủy bỏ 47 hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố xử lý số tiền trên 32 tỷ đồng mà Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố đã nộp tiền chuyển quyền sử dụng đất cho 47 lô đất.

Theo kết luận của Đoàn thanh tra, Bệnh viện ung thư Đà Nẵng, nay là Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng bước đầu đi vào hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, thiếu trang thiết bị y tế, không tự bảo đảm kinh phí hoạt động, phải nhờ vào nguồn hỗ trợ từ ngân sách thành phố và nỗ lực vận động tài trợ của Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh để bổ sung nguồn kinh phí duy trì hoạt động, mua sắm trang thiết bị y tế. Trong đó, nguồn kinh phí 37 tỷ đồng của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tài trợ cho Bệnh viện ung thư mua máy chụp mạch kỹ thuật số xóa nền (DSA) là sở hữu hợp pháp của Bệnh viện theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, ngày 31/8/2015, ông Trịnh Lương Trân (nguyên Giám đốc Bệnh viện) đã cố ý thực hiện chuyển số tiền tài trợ này trả lại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt mà không báo cáo Chủ tịch Hội đồng thành viên Bệnh viện và Thường trực Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố. Đoàn thanh tra cho rằng, đây là việc làm sai trái, hành vi của ông Trịnh Lương Trân đã đi ngược lại và không trung thành với lợi ích hợp pháp của Bệnh viện, không tuân thủ chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thành viên cũng như của chủ sở hữu Bệnh viện, gây thiệt hại lớn về mặt tài chính cho Bệnh viện.

Từ kết luận thanh tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ cho rằng, việc chuyển số tiền 37 tỷ đồng cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt của ông Trịnh Lương Trân và nguyên kế toán trưởng Bệnh viện Hồ Thị Diễm Phương có dấu hiệu phạm tội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao thanh tra thành phố Đà Nẵng chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đà Nẵng, để xử lý theo quy định của pháp luật./.