Thanh tra cac khu cong nghiep ve dat dai va bao ve moi truong hinh anh 1Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Cần Thơ kiểm tra hệ thống thoát nước thải và nước mưa của Khu công nghiệp Trà Nóc. (Nguồn: tainguyenmoitruong.com.vn)

Đây là định hướng công tác thanh tra trong những tháng cuối năm của ngành tài nguyên và môi trường, được quán triệt tại Hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổ chức ngày 18/7, tại Hà Nội.

Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Quốc Trung cho biết trong sáu tháng đầu năm, toàn ngành đã tiến hành 1.088 cuộc thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 473 kết luận thanh tra, kiểm tra; tiếp 2.417 lượt với 3.900 người, có 92 lượt đoàn đông người; tiếp nhận 5.980 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết 1.075/1.805 vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao.

Bộ đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 1.711 lượt đơn khiếu nại, tố cáo, đơn thuộc lĩnh vực đất đai chiếm 98% ; tiếp 169 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo với tổng số 719 người, trong đó có 25 đoàn khiếu nại đông người.

Thẩm tra xác minh 18/18 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao; báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết khiếu nại của 9 vụ việc được giao; rà soát, thống nhất các địa phương ban hành văn bản giải quyết 28/28 vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài .

Đề cập về nhiệm vụ này trong những tháng cuối năm 2014, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh toàn ngành cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tạo mối liên hệ chặt chẽ với các Bộ, ngành , địa phương trong việc triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014. Đặc biệt là tổ chức thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại các khu công nghiệp trên phạm vi cả nước.

Ban hành Thông tư quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ công chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới của các tổ chức kinh tế; các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các dự án đã được hỗ trợ kinh phí xử lý triệt để theo Quyết định số 58/2008 của Thủ tướng Chính phủ; các cơ sở và cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên các lưu vực sông Cầu và sông Nhuệ-sông Đáy.

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc trách nhiệm của Bộ trên địa bàn 4 tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Cùng với tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản trong hoạt động thăm dò và khai thác nước khoáng tại 6 tỉnh, thành phố miền Bắc và 3 tỉnh, thành phố miền Trung , sẽ kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 2100 ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, đồng thời Thanh tra Bộ tập trung giải quyết các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ./.

Văn Hào (TTXVN/Vietnam+)