Tại cuộc họp thông báo kết quả hoạt động quý 4/2014, ngày 23/1, Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng cho biết theo kế hoạch năm 2015, Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung thực hiện 25 cuộc thanh tra (trong đó có ba cuộc thanh tra theo kế hoạch từ 2014 chuyển qua) và năm cuộc kiểm tra.

Theo báo cáo, Thanh tra Chính phủ sẽ thực hiện thanh tra tại Tập đoàn Dệt may về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, trong đó tập trung về việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu; Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, trong đó tập trung việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu; Tổng cục Hải quan và một số đơn vị trực thuộc về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống buôn lậu, thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đầu tư, mua sắm tài sản; Ngân hàng phát triển Nhà đồng bằng Sông Cửu Long về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tín dụng, đầu tư, mua sắm tài sản, trang thiết bị.

Thanh tra Chính phủ cũng thanh tra tại Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về trách nhiệm trong việc chấp hành chính sách pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí đối với việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2010-2014; Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015;” Bộ Y tế về công tác quản lý nhà nước về trang thiết bị y tế và công trình y tế; Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương để xây dựng các nhà thi đấu tại một số địa phương phục vụ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII; một số dự án BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường (phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên môi trường)...

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Cà Mau... trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng...

Năm cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng sẽ được thực hiện tại các tỉnh Lâm Đồng, Phú Thọ, Bình Thuận, Phú Yên, Đồng Nai.

Năm 2015, công tác thanh tra sẽ tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả theo định hướng và kế hoạch đã được thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt; chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm và khi được giao; thanh tra lại theo đúng quy định của Luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong hoạt động hành chính, tập trung thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp, các ngành, trong đó, quan tâm thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; tăng cường kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra; việc thực hiện trách nhiệm thi hành công vụ.

Đối với thanh tra chuyên ngành, tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn-kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực, trong đó tập trung vào những vấn đề mà dư luận quan tâm; thanh tra chuyên đề theo yêu cầu của quản lý nhà nước.

Thanh tra sẽ nâng cao chất lượng kết luận kiến nghị và quyết định về thanh tra gắn hoạt động thanh tra với giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quan tâm công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 70%.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tập trung giải quyết đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; chú trọng việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật./.
Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)