Ông Nguyễn Quang Thía - Vụ trưởng Vụ 2, Trưởng đoàn Thanh tra. (Ảnh: PV)

Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, theo thông tin từ Thanh tra Chính phủ, Đoàn Thanh tra gồm 10 người do ông Nguyễn Quang Thía - Vụ trưởng Vụ 2 làm Trưởng đoàn cùng 2 phó đoàn và 7 thành viên sẽ tiến hành công tác thanh tra giám sát từ 1/10/2010 đến 30/6/2015 (khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ trên). Thời gian thanh tra 40 ngày.

Thanh tra Chính phủ hy vọng phía ngân hàng cung cấp tài liệu đầy đủ, kịp thời. Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ nói đúng, nói trúng, nói đầy đủ những việc mà Ngân hàng Nhà nước đã làm được. Còn những việc chưa được thì cũng cần được phân tích, đánh giá tìm nguyên nhân để tiếp tục chỉnh sửa, tháo gỡ khó khăn./.

Hình chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Vietnam+)