Thanh tra tinh Lao Cai kien nghi thu hoi hang ty dong tu cac vi pham hinh anh 1Thanh tra tỉnh Lào Cai công bố kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất đối với 39 tổ chức, doanh nghiệp. (Nguồn: thanhtra.com.vn)

Chiều 19/7, ông Phan Đăng Toàn, Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai, cho biết từ đầu năm 2019 đến nay, Thanh tra Tỉnh đã thực hiện 66 cuộc thanh tra tại 178 đơn vị, trong đó, có 61 cuộc thanh tra theo kế hoạch và năm cuộc thanh tra đột xuất.

Qua công tác thanh tra xác định có 41 đơn vị có vi phạm với tổng sai phạm về tài chính là 8,8 tỷ đồng. Đơn vị chức năng đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền sai phạm trên.

Các sai phạm chủ yếu liên quan đến chấp hành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường; tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngoài lĩnh vực tài chính ngân sách, Thanh tra tỉnh Lào Cai cũng đã tiến hành thanh tra việc quản lý và sử dụng đất của 39 doanh nghiệp trên địa bàn; kiến nghị thu hồi về ngân sách số tiền 813,5 triệu đồng; thu hồi 90.120m2 đất.

[TP.HCM xây dựng kế hoạch triển khai kết luận của Thanh tra Chính phủ]

Qua công tác thanh tra đã cho thấy nhiều hạn chế trong quản lý đất như một số dự án khai thác khoáng sản chưa làm thủ tục thuê đất gây thất thoát nguồn thu ngân sách; sử dụng đất đã hết thời hạn cho thuê, đầu tư xây dựng không đúng dự án được duyệt...

Các kết luận thanh tra đã được ban hành cũng chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến sai phạm không chỉ từ phía doanh nghiệp mà còn từ phía cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất tại một số dự án còn chậm trễ, cơ chế giải quyết chưa phù hợp, kịp thời dẫn đến chậm tiến độ của các dự án đầu tư.

Ngoài ra, lực lượng thanh tra chuyên ngành đã tiến hành 106 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 427 tổ chức và 632 cá nhân. Qua thanh tra đã phát hiện 413 tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Đã có 530 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4,05 tỷ đồng được ban hành. Trong đó thanh tra Sở Giao thông Vận tải và Xây dựng là đơn vị bị phát hiện nhiều vi phạm nhất với số tiền kiến nghị xử lý là 3,05 tỷ đồng./.

Hồng Ninh (TTXVN/Vietnam+)