Thanh uy TP.HCM gioi thieu nhan su vao BCH Trung uong Dang hinh anh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 29/6, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị cán bộ giới thiệu nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã phổ biến, phương hướng công tác nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Quy trình, tiêu chuẩn giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng thời, hướng dẫn cách thức, quy định, yêu cầu về bỏ phiếu, giới thiệu nhân sự của thành phố vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi, quán triệt một số nội dung để các đại biểu cân nhắc, lựa chọn giới thiệu những cán bộ đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cả chính thức và dự khuyết để xây dựng một Ban Chấp hành Trung ương Đảng vững mạnh, toàn diện.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải lưu ý những người được giới thiệu là những cán bộ gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Bên cạnh đó, quá trình giới thiệu đảm bảo cơ cấu hợp lý theo đúng phương hướng, hướng dẫn của Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng khóa XII và các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Chính trị... để đảm bảo tính kế thừa, liên tục, cơ cấu hợp lý đối với cán bộ ứng cử, độ tuổi, thành phần dân tộc...

Theo Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, so với các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này tình hình nhân sự có nhiều thuận lợi, cơ bản do có quy hoạch. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), thời gian qua lãnh đạo Đảng đã tiến hành một cách bài bản trong công tác quy hoạch cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và những nhiệm kỳ tiếp theo. Việc giới thiệu nhân sự, bên cạnh bám vào quy hoạch, chúng ta cũng phát hiện những nhân tố mới để giới thiệu, đưa vào Ban Chấp hành.

Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố với tinh thần lựa chọn khách quan, công tâm và có cái nhìn toàn diện, tư duy đổi mới để lựa chọn, giới thiệu đúng người, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII sắp tới trong xây dựng và bảo vệ đất nước.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự của thành phố vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (chính thức và dự khuyết)./.
Hoàng Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)