Sau hai ngày làm việc, chiều 29/11, Hội nghị báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng đã bế mạc.

Hội nghị nhất trí cho rằng, Ban Thường vụ Thành ủy đã chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình hết sức nghiêm túc, sâu sắc, chân thành, trách nhiệm và gương mẫu; đồng thời phân tích, đánh giá sâu thêm về những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiêm túc tổ chức thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân; nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu gương mẫu làm trước, đề cao trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Quá trình kiểm điểm, Ban Thường vụ Thành ủy và từng Ủy viênThường vụ Thành ủy luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo là giữ đúng nguyên tắc, thực hiện phương châm “tự gột rửa, tự sửa mình; trị bệnh cứu người,” có tinh thần đoàn kết thương yêu đồng chí, vừa có lý, có tình; tập trung phân tích hạn chế, khuyết điểm và các vấn đề nổi cộm, bức xúc, nguyên nhân chủ quan của hạn chế, khuyết điểm, từ đó rút ra những bài học sâu sắc, đề ra giải pháp để sớm khắc phục.

Tinh thần tự phê bình và phê bình của Thường vụ Thành ủy thực sự dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, xây dựng, chân thành.

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khẳng định, Thường vụ Thành ủy là một tập thể lãnh đạo đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn quán triệt, nỗ lực thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng; luôn bám sát thực tiễn, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy luôn có ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn; tự giác học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố có không ít những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, trong đó có khuyết điểm kéo dài, chậm được khắc phục; chưa ngăn chặn và khắc phục được tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, tùy tiện, vô nguyên tắc…

Một số cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự; tình trạng xa dân, vô cảm, nhũng nhiễu “vòi vĩnh” khi thực thi công vụ còn khá phổ biến, trong khi năng lực nắm bắt tình hình tư tưởng, thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng còn yếu kém. Nhận thức và sự lãnh đạo cuộc đấu tranh tư tưởng trong tình hình mới của Ban Thường vụ Thành ủy chưa sâu sắc, chưa đáp ứng yêu cầu…

Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và nhận thiếu sót, khuyết điểm, nhận lỗi với Trung ương Đảng, với nhân dân và Đảng bộ thành phố về trách nhiệm của mình đối với tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố, ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ thành phố; Ban Thường vụ Thành ủy xin hứa cùng Thành ủy tăng cường đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường; năng động, sáng tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, ra sức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, quyết tâm khắc phục hạn chế, khuyết điểm, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch vững mạnh.

Ban Thường vụ Thành ủy nhận thức có trách nhiệm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng thời gian qua.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xin nghiêm túc tự phê bình và nhận lỗi với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, với nhân dân, với Đảng bộ thành phố và sẽ cố gắng làm hết sức mình để khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Trước mắt, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ khẩn trương, tập trung nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, giải quyết những vấn đề cấp bách, bức xúc trong nhân dân và trong cán bộ, đảng viên, với 52 đầu việc cụ thể về công tác chính trị tư tưởng, về công tác tổ chức cán bộ, về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, với quyết tâm tạo sự chuyển biến rõ rệt ngay trong nhiệm kỳ 2011-2015.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhận thức sâu sắc việc thực hiện đạt mục tiêu của Nghị quyết Trung ương4 khóa XI về xây dựng Đảng, sẽ là nhân tố cực kỳ quan trọng để xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm sự ổn định chính trị và xây dựng, phát triển thành phố văn minh, hiện đại, vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa.

Do đó, yêu cầu đối với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố hiện nay là càng phải nâng cao trách nhiệm chính trị trước nhân dân, trước Đảng, xiết chặt đội ngũ, tăng cường đoàn kết, thống nhất, giữ vững niềm tin, lãnh đạo toàn Đảng bộ và nhân dân vượt vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy những kết quả bước đầu quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, quyết tâm tạo được sự chuyển biến rõ rệt bằng các việc làm cụ thể, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt, mật thiết với nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng…/.

Hà Huy Hiệp (TTXVN)