Thao go vuong mac de phat huy suc manh cong dong Viet kieu hinh anh 1Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức khai mạc Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam xác định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài là dịp nhìn lại một chủ trương rất lớn của Việt Nam, nhằm rà soát những việc đã làm được và chưa làm được một cách toàn diện, các lý do còn vướng mắc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh muốn phát huy tiềm lực của cộng đồng kiều bào ở nước ngoài, cần phải tháo gỡ mọi vướng mắc một cách khẩn trương và nghiêm túc. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng lắng nghe các ý kiến đóng góp của tất cả người dân.

Chủ tịch nước chỉ đạo Hội nghị cần tập trung nói thẳng, nói đúng sự thật để Bộ Chính trị nắm rõ thực trạng tình hình, xem xét các đề xuất mới, những vấn đề cần phải tập trung giải quyết.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết trước đây, nhiều kiều bào đã hy sinh sức người, sức của cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, hiện nay vẫn đang không ngừng tiếp tục đóng góp vào xây dựng và phát triển đất nước. Trong quá trình phát triển, cộng đồng kiều bào đã tích lũy cho mình tiềm năng đáng kể về trí thức, kinh tế...

Hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng để tổng kết lại những mặt đã đạt được, cũng như các mặt hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục nhằm củng cố phát huy cao độ sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó có hơn 4,5 triệu người dân Việt Nam đang sinh sống, học tập tại nước ngoài.

Đây cũng là dịp ghi nhận đóng góp của kiều bào trong công cuộc phấn đấu đưa Việt Nam cơ bàn trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Báo cáo của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã đánh giá quá trình 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được những kết quả quan trọng đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển chung của đất nước.

Công tác vận động kiều bào đã được triển khai thường xuyên với quy mô, hình thức và nội dung phong phú. Hệ thống chính sách cho người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện hỗ trợ cho bà con ổn định về điều kiện pháp lý ở nước ngoài.

Tuy nhiên, công tác này cũng còn bộc lộ những hạn chế cần khắc phục để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ mới trong phát triển đất nước cũng như đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của kiều bào.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung: Quán triệt Nghị quyết trong hệ thống chính trị phổ biến đến toàn dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; kết quả quán triệt Nghị quyết ở từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị và công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào; xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, luật pháp nhằm đáp ứng những quyền lợi thiết thực của người Việt Nam ở nước ngoài; thực hiện chính sách hòa hợp, đoàn kết dân tộc.

Hội nghị cũng thảo luận về việc đánh giá việc xây dựng và triển khai chính sách, luật pháp về quốc tịch, miễn thị thực, hồi hương, nhà ở, đâu tư, kinh doanh... và phương hướng hoàn thiện hệ thống chính sách, luật pháp liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài, tạo thuận lợi hơn cho kiều bào về địa vị pháp lý và làm ăn, sinh sống, hội nhập vào xã hội nơi cư trú; hỗ trợ xây dựng cộng đồng đoàn kết và phát triển, hội nhập vào xã hội sở tại và hướng về đất nước.

Hội nghị cũng bàn về công tác xây dựng, phát triển hội đoàn; hỗ trợ cộng đồng về thông tin, văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt; đáp ứng nhu câu sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng; thu hút thế hệ trẻ kiều bào hướng về cội nguồn...

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục với các phiên thảo luận về xây dựng và hỗ trợ cộng đồng; huy động nguồn lực của cộng đồng./.
Thanh Hải (TTXVN/Vietnam+)