Sinh viên tình nguyện trộn vật liệu xây dựng chuẩn bị lát nền nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 8, khóa X đã khai mạc và thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về công tác thanh niên.

Theo chương trình, Hội nghị tập trung cho ý kiến về các nội dung: Tổng kết Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Sơ kết việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2015; Bình chọn sự kiện, hoạt động tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2015; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2016 và Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên cấp tỉnh năm 2016.

Hội nghị cũng sẽ góp ý vào dự thảo Tổng kết việc thực hiện Đề án 103, Kết luận số 98 KL/TWĐTN ngày 17/6/2008 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX về “Các giải pháp tăng cường dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên”; Quyết định danh hiệu thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015; Quyết định công trình thanh niên tiêu biểu năm 2015 và bàn về công tác cán bộ.

Tổng kết phong trào thanh niên trong năm 2015, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho biết: Chủ đề công tác năm 2015 “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” đã lan tỏa sâu rộng, hiệu triệu và thôi thúc các cấp bộ đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ được khắc họa rõ nét trên tất cả các mặt công tác của Đoàn, thể hiện bằng nhiều công trình, hoạt động cụ thể, thiết thực và sáng tạo.

Năm 2015 cũng tạo ra là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống Đoàn. Các hoạt động góp ý văn kiện đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII được tổ chức đa dạng, từ sinh hoạt chi đoàn cho tới tổ chức các diễn đàn góp ý cấp huyện, cấp tỉnh, các hội thảo chuyên đề ở cấp Trung ương.

Các hành trình tuyên truyền ca khúc cách mạng, Hội thi “Ánh sáng soi đường” đã tạo nên sức hấp dẫn mới trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Chuỗi các hoạt động “Tôi yêu Tổ quốc tôi” như: “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; “Theo bước chân những người anh hùng”; “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn”; “Mùa thu cách mạng” đã kết nối những sự kiện trọng đại của đất nước thành những đợt giáo dục truyền thống sâu sắc cho thế hệ trẻ.

Nhiều công trình, sản phẩm cụ thể mang trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, được cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác xây dựng Đoàn được chú trọng đầu tư. Chương trình Rèn luyện đoàn viên được sửa đổi, phù hợp hơn với thực tiễn triển khai tại cơ sở. Việc nâng cao chất lượng đoàn viên được tập trung chỉ đạo ngay từ khâu kết nạp đoàn viên. Đặc biệt, công tác giới thiệu nguồn cán bộ trẻ có chất lượng, trưởng thành qua thực tiễn cơ sở cho đại hội Đảng các cấp được chuẩn bị tốt…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm 2016, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và xây dựng, triển khai chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Triển khai Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.”

Các cấp bộ Đoàn tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; triển khai hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” và phong trào thanh niên tình nguyện; Nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng hoạt động của chi đoàn; Phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước...

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 8, khóa X diễn ra trong hai ngày 29 và 30/12./.