Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng một. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Khác với nguyện vọng một, thí sinh sẽ không phải nộp Giấy chứng nhận kết quả thi để xét tuyển mà chỉ cần dùng mã vạch trên Giấy chứng nhận kết quả thi đăng ký xét tuyển vào các trường đại học. Chỉ khi trúng tuyển, thí sinh mới phải mang Giấy chứng nhận kết quả thi để làm thủ tục nhập học tại trường.

Đây là một trong những nội dung trong công văn vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi cho các trường đại học, cao đẳng và các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn về tuyển sinh trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Thí sinh có thể gửi Phiếu đăng ký xét tuyển theo ba cách: tại sở giáo dục và đào tạo hoặc trường trung học phổ thông do sở quy định, qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại trường.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi thí sinh có ba giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Có bốn đợt xét tuyển bổ sung. Trong mỗi đợt xét tuyển, thí sinh có thể dùng đồng thời ba giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung để đăng ký tối đa vào ba trường. 

Mỗi trường, thí sinh được đăng ký tối đa bốn nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên từ một đến bốn. Các nguyện vọng này của thí sinh có giá trị xét tuyển như nhau. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp các nguyện vọng sau.

Đợt một nhận hồ sơ từ 25/8 đến 15/9, công bố điểm chuẩn trước 20/9.

Đợt hai nhận hồ sơ từ 20/9 đến 5/10, công bố điểm chuẩn trước 10/10. 

Đợt ba nhận hồ sơ từ 10/10 đến 25/10, công bố điểm trúng tuyển trước 31/10. 

Đợt bốn nhận hồ sơ từ 31/10 đến 15/11, công bố điểm trúng tuyển trước 20/11.

Bộ cũng yêu cầu các trường đại học, cao đẳng thường xuyên cập nhật thông tin đăng ký xét tuyển và cập nhật danh sách thí sinh vào dữ liệu đăng ký xét tuyển của trường mình.