Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2015/ QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân," “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba.

[Cả nước có 71 cá nhân được đề nghị xét danh hiệu Nghệ nhân nhân dân]

Theo Quyết định này, bà Nghiêm Thị Thanh Nguyệt, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, làm Ủy viên Hội đồng thay ông Phùng Huy Cẩn, nguyên Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghỉ hưu.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(TTXVN/Vietnam+)