Ngày 17/9, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định ông Huỳnh Văn Tí, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Ủy viên Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo thay ông Doãn Mậu Diệp.

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, là thành viên Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo​ từ ngày 16/9/2014 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ​quyết định nói trên, danh sách Ủy viên Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đạo tạo bao gồm ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; ông Lê Văn Học, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và một lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tổng Thư ký là 1 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm nhiệm.

Quyết định thay thế Ủy viên Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.