Thay the nguoi dai dien phan von Nha nuoc tai Vietcombank hinh anh 1Giao dịch tại Vietcombank. (Nguồn: Vietcombank)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 2526/QĐ-NHNN về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cử ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank đại diện 40%; ông Phạm Quang Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đại diện 30% phần vốn Nhà nước tại ngân hàng này.

Cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 2525/QĐ-NHNN về việc cán bộ thôi làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại Vietcombank. Cụ thể, ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/11/2014, thôi làm người đại diện 40% phần vốn Nhà nước tại ngân hàng này./.

Thúy Hà (Vietnam+)