Thứ Bảy, Tháng Giêng 19/01/2019

Một thập niên Putin

Châu Âu

Một thập niên Putin

Người dân Nga bày tỏ ý kiến về thành công, khiếm khuyết của giai đoạn 10 năm ông Putin nổi lên trên chính trường Nga.

Chủ đề nổi bật