Sáng 18/5, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án Bến chuyên dùng phục vụ chung Khu kinh tế Dung Quất và dự án Bến số 2-Cảng tổng hợp Dung Quất, kết hợp chức năng hoàn thiện tàu.

Dự án Bến chuyên dùng phục vụ chung Khu kinh tế Dung Quất có mục tiêu đầu tư bao gồm cầu cảng, kho, bãi, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông và các công trình phụ trợ khác, đáp ứng các tàu có trọng tải từ 30.000-50.000WT ra vào xuất nhập khẩu hàng hóa, phục vụ chung cho Khu kinh tế Dung Quất.

Dự án có quy mô giai đoạn 1 (2012-2014) được đầu tư xây dựng 2 bến cập tàu cho tàu có trọng tải 50.000WT với chiều dài khoảng 520 mét và một số công trình hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ khác để đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa; giai đoạn 2 (2015-2017) tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng 2 bến cập tàu cho tàu có trọng tải 30.000WT với chiều dài 380 mét và các công trình hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ còn lại.

Dự án sử dụng diện tích đất 23ha, vốn đầu tư khoảng 711,6 tỷ đồng; thời hạn hoạt động 49 năm.

Trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ tài sản thuộc Dự án bến số 2-Cảng tổng hợp Dung Quất trước đây do Công ty cổ phần Hàng hải Hà Nội đã thực hiện đầu tư dở dang, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất tiếp tục đầu tư xây dựng và hoàn thiện dự án theo đúng chức năng quy hoạch được phê duyệt. Bến này sẽ nhập nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ Nhà máy đóng tàu Dung Quất và hoàn thiện tàu.

Dự án thực hiện 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (2012-2013) đầu tư xây dựng một cầu tàu bến nhô với chiều dài 154 mét, rộng 16 mét phục vụ việc bốc xếp hàng hóa cho tàu có trọng tải 3.000DWT và kết hợp sử dụng làm nơi neo đậu tàu có trọng tải đến 56.000DWT không tải, phục vụ công tác hoàn thiện tàu; giai đoạn 2 (2017-2010) tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh Bến số 2 theo đúng chức năng quy hoạch đã được phê duyệt để tiếp nhận tàu có trọng tải từ 30.000-50.000 DWT ra vào bốc xếp hàng hóa tổng hợp.

Diện tích đất sử dụng khoảng 12ha trong đó giai đoạn 1 là 3ha và giai đoạn 2 khoảng 9ha.

Tổng vốn đầu tư dự kiến trên 698 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư giai đoạn 1 gần 279 tỷ đồng và giai đoạn 2 hơn 419 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 49 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư./.