Từ năm 2009, tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ có thêm 15.000 hộ được dùng nước sạch, nâng tổng số hộ dùng nước sạch toàn tỉnh lên 142.000 hộ.

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên-Huế đã đầu tư gần 200 tỷ đồng để nâng công suất cấp nước từ 100.000 m3/ngày đêm hiện nay lên trên 150.000 m3/ngày đêm, đồng thời thi công thêm 500km đường ống chính để nối mạng cấp nước cho 105/152 phường, xã.

Tại thành phố Huế, Công ty phấn đấu hoàn thành việc mở rộng Nhà máy nước Quảng Tế 2 có công suất 82.500 m3/ngày đêm. Công ty đã triển khai và đưa vào sử dụng 25 điểm cấp nước công cộng, nước có thể uống ngay tại chỗ phục vụ khách du lịch.

Công ty còn triển khai thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật cấp nước Huế với tổng vốn là 1,9 triệu USD, trong đó, nguồn viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) là 1,5 triệu USD nhằm nâng cao năng lực hoạt động, tính hiệu quả của các dịch vụ cấp nước tại đô thị và nông thôn.

Đối với những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công ty đầu tư dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt cho các xã vùng phía đông phá Tam Giang - Cầu Hai giai đoạn 2009-2010 với tổng mức đầu tư là 65 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)