Giờ thực hành của sinh viên ngành y. (Ảnh: TTXVN)

Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam vừa thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo giữa ​đơn vị này và Đại học Trung y dược Thiên Tân (Trung Quốc).

Hình thức đào tạo tập trung 6 năm. Trong đó, bốn năm đầu sinh viên học tại Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam. Năm thứ nhất chủ yếu học ngoại ngữ tiếng Trung và mố số môn kiến thức cơ sở ngành. Từ năm thứ hai đến năm thứ tư sẽ học song ngữ tiếng Việt và tiếng Trung các môn chuyên ngành.

Hai năm cuối sinh viên sẽ học tại Đại học Trung y dược Thiên Tân, ngôn ngữ sử dụng là tiếng Trung.

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng đại học chuyên ngành Y học cổ truyền do Đại học Trung y dược Thiên Tân cấp.

Điều kiện dự xét tuyển là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Thời gian nhận hồ sơ đợt một đến hết ngày 26/8, đợt 2 từ ngày 5/9 đến hết 9/9. Đợt ba từ 19/9 đến hết ngày 21/9.

Trong khi điểm đầu vào của các trường đại học khối ngành y, dược trong nước luôn khá cao thì chương trình liên kết đào tạo của Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam sẽ mở thêm một kênh lựa chọn cho những sỹ tử yêu thích ngành y./.