Ngày 14/1, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước và Công ty Ernst and Young (công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán, thuế, giao dịch tài chính, tư vấn) đã ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn trợ giúp kỹ thuật và hỗ trợ triển khai dự án hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (ST1).

Tổng giá trị của gói thầu ST1 là gần 5 triệu USD.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết gói thầu ST1 là gói thầu tuyển chọn tư vấn lớn của dự án hệ thống thông tin và quản lý hiện đại hóa ngân hàng và cũng là gói thầu quan trọng có tính quyết định đối với thành công của dự án.

Gói thầu ST1 nằm trong Dự án hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng, do Ngân hàng Thế giới (WB) và Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho Ngân hàng Nhà nước.

Đây là dự án quan trọng giúp xây dựng một nền tảng công nghệ thông tin đồng bộ, tiên tiến cho công tác quản lý, điều hành một ngân hàng trung ương theo thông lệ quốc tế.

Bên cạnh đó, dự án cũng nâng cao hiệu quả phân tích và sử dụng thông tin phục vụ cho việc thực hiện chức năng chính của Ngân hàng Nhà nước: hoạch định, thực thi chính sách tiền tệ và thanh tra, giám sát, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong xu thế hội nhập.

Ngoài ra, dự án cũng sẽ góp phần xây dựng một cơ chế chia sẻ thông tin chính thức giữa Ngân hàng Nhà nước với các cơ quan quản lý kinh tế vĩ mô khác, cung cấp cho các cơ quan hữu quan và công chúng những thông tin cần thiết về tiền tệ, tín dụng ngân hàng./.