Ảnh minh họa. (Nguồn: infinitemlmsoftware.com)

Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) ban hành thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Tupperware Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên CVI LINK Việt Nam.

Theo Cục Quản lý Cạnh tranh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tupperware Việt Nam có trụ sở chính tại số 288, đường Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh và có chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 023/QLCT-GCN do Cục này cấp lần đầu ngày 10/2/ 2015, sửa đổi bổ sung lần 4 ngày 15/08.

Tuy vậy, với lý do thay đổi phương thức kinh doanh để đảm bảo phù hợp với thị trường Việt Nam nên phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp sẽ trải khắp trên toàn quốc.

Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp kể từ ngày 1/10.

Còn với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên CVI LINK Việt Nam, Cục Quản lý Cạnh tranh cũng cho biết, công ty có trụ sở chính: Số 256 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 035/QLCT-GCN do Cục cấp ngày 26/3/2015.

Cũng theo Cục Quản lý Cạnh tranh, lý do chấm dứt hoạt động do doanh nghiệp không triển khai hoạt động bán hàng đa cấp trong thời gian 12 tháng liên tục kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp do đó bị Cục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo Quyết định số 209/QĐ-QLCT.

Vì vậy, phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp sẽ diễn ra trên toàn quốc và thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 12/8/2016.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo này, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tupperware Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên CVI LINK Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật./.