Cán bộ y tế tư vấn, giám sát bệnh nhân ma túy cai nghiện bằng Methadone tại Hà Nội. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới quy định ba đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thay vì hai đối tượng như quy định trước đó.

Đó là thay đổi được nêu rõ trong nội dung Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Theo Nghị định mới ba đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gồm: Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện.

Đối tượng thứ hai là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy.

Đối tượng thư ba là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 10 về thẩm quyền xác định người nghiện ma túy.

Theo nghị định mới, người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy là bác sỹ, y sỹ, được cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ tập huấn về chẩn đoán, điều trị cắt cơn nghiện ma túy do các cơ quan, tổ chức được Bộ Y tế giao tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ, đang làm việc tại: Các cơ sở y tế quân y, y tế quân dân y; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của ngành công an; phòng y tế của cơ sở cai nghiện bắt buộc; phòng y tế của các cơ sở có chức năng tiếp nhận; phòng khám đa khoa khu vực; bệnh viện cấp huyện trở lên và bệnh việc thuộc các bộ, ngành khác…

Bên cạnh đó, Nghị định mới cũng sửa đổi, bổ sung chế độ ăn, mặc và sinh hoạt đối với học viên tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Theo đó, định mức tiền ăn hàng tháng của học viên là 0,8 mức lương cơ sở. Ngày lễ, Tết Dương lịch học viên được ăn thêm không quá 3 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết Nguyên đán học viên được ăn thêm không quá 5 lần tiêu chuẩn ngày thường; chế độ ăn đối với học viên bị ốm do giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc quyết định theo chỉ định của cán bộ y tế điều trị, nhưng không thấp hơn 3 lần tiêu chuẩn ngày thường.

Định mức tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân hàng năm của học viên là 0,9 mức lương cơ sở./.