Lao động khám sức khỏe trước khi đi làm việc ở nước ngoài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), tính đến ngày 14/8, Cục quản lý lao động ngoài nước đã giới thiệu doanh nghiệp để thí điểm hoạt động dịch vụ đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan trong hai nghề khán hộ công (chăm sóc người già, người bệnh tại nhà) và thuyền viên tàu cá gần bờ.

Trong các doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã lựa chọn 47 doanh nghiệp tham gia thí điểm cung ứng lao động khán hộ công gia đình và 14 doanh nghiệp cung ứng lao động thuyền viên tàu cá gần bờ sang Đài Loan làm việc.

Hiện nay, Cục Quản lý lao động vẫn đang tiếp tục tiếp nhận và xử lý các hồ sơ của doanh nghiệp đề nghị được giới thiệu để phía Đài Loan cho phép tham gia thí điểm cung ứng lao động khán hộ công gia đình và thuyền viên tàu cá gần bờ.

Danh sách các doanh nghiệp được giới thiệu cập nhật tại website của Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Đài Loan đã chính thức tiếp nhận trở lại lao động Việt Nam làm việc tại hai nghề khán hộ công gia đình và thuyền viên tàu cá đánh bắt gần bờ. Ngày 23/7, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có Công văn số 1063/QLLĐNN-ĐL-CM hướng dẫn các doanh nghiệp về đào tạo nghiệp vụ, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm khán hộ công gia đình tại Đài Loan.

Theo Cục Quản lý Lao động ngoài nước, doanh nghiệp đưa lao động sang Đài Loan làm việc phải đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thời gian đào đạo. Đặc biệt, doanh nghiệp phải đảm bảo yêu cầu không bị xử phạt vi phạm hành chính do đưa người lao động ra nước ngoài làm việc, không có vụ việc nghiêm trọng phát sinh kéo dài, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nhiều người lao động. /.