Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 791 (16/4/2019) thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hòa Bình bằng hình thức cảnh cáo do có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình kết luận tại văn bản số 2149, ngày 12/12/2018.

Theo kết luận của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thanh Huy đã vi phạm về ký quyết định giao đất cho 4 hộ ở xóm 8, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình về việc cho phép các hộ chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở và đất trồng cây lâu năm không đúng với quy định tại Điều 52, Luật đất đai 2013 và không nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 đã được phê duyệt.

Việc chuyển mục đích sang đất ở tại xóm 8, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình có diện tích gần 2.000m2, Nhà nước thu về ngân sách hơn 3,8 tỷ đồng. Nhưng nếu được quy hoạch là đất ở, đất dịch vụ và Nhà nước thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, số tiền thu về ngân sách sẽ nhiều hơn.

Việc ký tiếp quyết định cho phép 5 hộ tại xóm 8, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở; ký Quyết định (từ tháng 4/2016 đến 7/2017 cho phép 5 hộ tại xóm 4, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở không đúng Điều 52 Luật đất đai...

Các sai phạm của ông Nguyễn Thanh Huy là nghiêm trọng nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình phải ra quyết định thi hành kỷ luật.

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình cũng kết luận, chỉ đạo kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan như Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hòa Bình, Chi nhánh phòng đăng ký đất đai thành phố; Ủy ban Nhân dân xã Sủ Ngòi; Ủy ban Nhân dân phường Phương Lâm; Sở Xây dựng; Công ty Bảo hiểm Viễn Đông và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tuệ Anh./.

Vũ Hà (TTXVN/Vietnam+)