Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ phát động cuộc thi. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là chủ đề Cuộc thi do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức.

Lễ phát động cuộc thi đã được tổ chức chiều tối 18/6, tại Hà Nội, với sự hiện diện của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Theo Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh, Cuộc thi nhằm tìm ra các sáng kiến cải cách thiết thực cắt giảm thủ tục hành chính trong việc lập hồ sơ, kê khai, giải quyết bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện giao dịch điện tử, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục và giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức.

Người dự thi phải đưa ra những sáng kiến mới về cải cách hồ sơ, quy trình thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí thực hiện thủ tục hành chính của cá nhâm, tổ chức, doanh nghiệp trong việc lập hồ sơ, kê khai, giải quyết bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện giao dịch điện tử về các lĩnh vực trên.

Bài dự thi đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về thủ tục hành chính, đưa ra các giải pháp mang tính khả thi nhằm cắt ngắn thời gian hoàn thành thủ tục, đơn giản hóa quy trình nhưng vẫn bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và có khả năng ứng dụng trong toàn ngành.

Thay mặt Chính phủ, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có những bước đi thể hiện quyết tâm chính trị trong cải cách thủ tục hành chính - một lĩnh vực động chạm đến số đông người lao động và doanh nghiệp, ủng hộ chủ trương của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh với việc giảm 100 giờ thực hiện thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa 263 thủ tục xuống còn 115 thủ tục là một cố gắng lớn của toàn ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đặc biệt, việc rút ngắn thời gian kê khai nộp bảo hiểm xã hội còn 49,5 giờ, bằng mức bình quân của các nước ASEAN-6 và hướng tới giảm bằng mức bình quân của các nước ASEAN-4, thực hiện giao dịch điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính với mục tiêu phấn đấu 90% tổ chức, doanh nghiệp tham gia… là biểu hiện sinh động cho quyết tâm cải cách thủ tục của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Điều này thể hiện những bức bách của công cuộc cải cách thủ tục hành chính để nước ta hội nhập sâu hơn, trước hết là tham gia vào hội nhập ASEAN.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là cuộc thi mang tính chất phát động toàn dân và trong cộng đồng doanh nghiệp, nói lên trí tuệ sáng tạo của nhân dân, doanh nghiệp trong quá trình cải cách, nhằm khơi dậy sức mạnh toàn xã hội, thu hút mọi nguồn lực tham gia chủ động, tích cực hơn nữa vào tiến trình cải cách hành chính.

Phó Thủ tướng kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi, đưa ra những sáng kiến, đề xuất, giải pháp, ý tưởng, góp sức chung tay với Chính phủ, với Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính, giao dịch điện tử, góp phần triển khai và hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn đời sống.

Phó Thủ tướng đề nghị ngành Bảo hiểm xã hội làm tốt công tác thông tin truyền thông, qua đó phát hiện các sáng kiến hay, hữu ích áp dụng trong thực tiễn; cầu thị lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các quy trình, thủ tục, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử - đây chính là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành, là trách nhiệm, là hành động thiết thực phục vụ nhân dân, đất nước.

Phó Thủ tướng chỉ đạo các Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Quốc phòng, Công an, đặc biệt là Cục Kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong tiếp thu, nghiên cứu các sáng kiến cải cách, đơn giản hóa các thủ tục thuộc phạm vi của bộ, ngành mình quản lý.

Các cơ quan truyền thông tăng cường phản ánh những khó khăn, vướng mắc, phê phán các đơn vị, cá nhân chưa làm tốt cải cách thủ tục hành chính trong quá trình đổi mới, biểu dương các tấm gương điển hình, tạo sự lan tỏa, nhất là những đơn vị hưởng ứng mạnh mẽ Cuộc thi, nhân rộng để mọi công dân có thể hưởng ứng Cuộc thi, với nhiều sáng kiến có giá trị.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải chủ động hơn trong việc phát động cuộc thi tới toàn xã hội; đồng thời trong nội bộ ngành phải làm tốt hơn công tác cải cách thủ tục hành chính nói chung và cuộc thi nói riêng.

Thời gian công bố kết quả và lễ trao giải Cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm nay.

Bài dự thi gửi về e-mail: thicaicachTTHC-BHXH@vss.gov.vn hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số 7-Tràng Thi-Hà Nội.

Để tạo điều kiện cho người tham gia dự thi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đăng tải cách quy trình, thủ tục hành chính, giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại địa chỉ http://www.baohiemxahoi.gov.vn./.