Ngày 4/5, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Bùi Văn Ga đã ký công văn số 2636 gửi các đại học, học viện trong cả nước về việc hướng dẫn xét tuyển các nguyện vọng theo đúng Quy chế tuyển sinh ban hành ngày 5/3/2012.

Theo đó, tất cả thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển hợp lệ, đầy đủ thủ tục, đúng quy định và bảo đảm các điều kiện của trường đã công bố, kể cả trường thí sinh đã dự thi, đều được xét tuyển bình đẳng như nhau, trên nguyên tắc lấy điểm trúng tuyển từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu cần tuyển, không phân biệt thí sinh đó đã dự thi tại trường nào.

Đối với thí sinh không trúng tuyển vào trường đã dự thi, nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn hệ cao đẳng theo từng khối thi, đối tượng dự thi và khu vực tuyển sinh, các trường cấp cho thí sinh hai giấy chứng nhận kết quả thi có chữ ký và đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi để thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển vào các trường còn chỉ tiêu, cùng khối thi và trong vùng tuyển quy định của các trường.

Sau khi xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học đối với thí sinh đăng ký dự thi vào trường hoặc vào các ngành của trường, nếu còn chỉ tiêu, các trường thông báo công khai điều kiện xét tuyển bổ sung (chỉ tiêu cần xét tuyển; ngành và khối xét tuyển; mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển; thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển mỗi đợt; thời gian công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển, thời gian nhập học;...) để thí sinh biết và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Thí sinh không trúng tuyển vào trường đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển hoặc có nguyện vọng rút hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp, các trường tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh được rút hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Lệ phí đăng ký xét tuyển đối với thí sinh rút hồ sơ và thí sinh không trúng tuyển do hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định.

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 không quy định cứng ba đợt xét tuyển ứng với ba nguyện vọng (1, 2 và 3); không quy định thời gian mỗi đợt xét tuyển; không quy định điểm trúng tuyển nguyện vọng sau phải cao hơn điểm trúng tuyển nguyện vọng trước... như kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011 trở về trước.

Các trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác xét tuyển, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng và quyền lợi của thí sinh.

Các trường không được quy định chỉ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh đã dự thi vào trường mình, không được đặt ra những quy định trái với Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Với Công văn hướng dẫn này, các thí sinh hãy yên tâm và bình tĩnh, cảnh giác với các thông tin gần đây do một số đại học, học viện đưa ra là sẽ ưu tiên xét tuyển các thí sinh trượt nguyện vọng 1 vào ngành, trường thành viên đăng ký dự thi ban đầu sẽ được ưu tiên khi xét tuyển vào ngành, trường thành viên của học viện, đại học đó còn chỉ tiêu.

Theo Quy chế tuyển sinh mới năm nay của Bộ Giáo dục Đào tạo, quy định ưu tiên xét tuyển nêu trên của một số đại học, học viện là vô nghĩa và trái quy định./.