Thi sinh co 10 ngay de nop don phuc khao bai thi THPT quoc gia hinh anh 1Thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia, các sở giáo dục và đào tạo sẽ nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố kết quả phúc khảo.

Việc chấm phúc khảo sẽ do hai cán bộ chấm thi thực hiện.

Nếu kết quả hai lần chấm phúc khảo giống nhau thì điểm phúc khảo là điểm chính thức của thí sinh

Nếu kết quả hai lần chấm phúc khảo có sự chênh lệch bài thi sẽ được chấm thêm một lần nữa. Nếu kết quả của hai trong ba lần chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức. 

Nếu kết quả của cả ba lần chấm lệch nhau thì điểm chính thức của thí sinh sinh sẽ bằng điểm trung bình cộng của ba lần chấm.

Trong trường hợp điểm phúc khảo bài thi lệch nhau từ 0,5 điểm trở lên đối với môn khoa học tự nhiên và từ một điểm trở lên đối với môn khoa học xã hội thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản) đối với các bài thi của thí sinh có sự điều chỉnh điểm. 

Dự kiến, chậm nhất là ngày 20/7, các hội đồng thi sẽ phải hoàn tất công tác chấm thi. Trước ngày 25/7, các sở giáo dục và đào tạo sẽ công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh. Giấy báo điểm sẽ được gửi cho thí sinh trước 30/7./.
Phạm Mai (Vietnam+)