Sáng nay, ngày 27/6, trên 561.000 thí sinh cả nước sẽ làm bài thi cuối cùng của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, bài thi Khoa học Xã hội.

Bài thi Khoa học Xã hội gồm ba môn thi thành phần: Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay, có 561.364 học sinh cả nước đăng ký thi bài thi Khoa học Xã hội, chiếm gần 53% so với tổng số thí sinh dự thi Trung học phổ thông quốc gia.

Con số này cho thấy, tỷ lệ thí sinh dự thi bài thi Khoa học Xã hội không ngừng tăng lên qua các năm. Năm 2017, tỷ lệ này là 43%, năm 2018 là 48% và năm 2019 là 53%.

Dưới đây là đề thi môn Địa lý, mã đề 315:

Thi Trung hoc pho thong quoc gia 2019: De chinh thuc mon Dia ly hinh anh 1
Thi Trung hoc pho thong quoc gia 2019: De chinh thuc mon Dia ly hinh anh 2
Thi Trung hoc pho thong quoc gia 2019: De chinh thuc mon Dia ly hinh anh 3
Thi Trung hoc pho thong quoc gia 2019: De chinh thuc mon Dia ly hinh anh 4

Nhóm PV (Vietnam+)