Ảnh chỉ có tính minh hoạ. (Nguồn: FPT)

Thông báo mới nhất của FPT phát đi chiều 23/11 cho biết, kết thúc 10 tháng năm 2015, doanh thu hợp nhất của đơn vị này đạt 32.440 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, đạt 104% kế hoạch lũy kế; lợi nhuận trước thuế đạt 2.219 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ...

Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.442 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.634 đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Trong các mảng kinh doanh của FPT, doanh thu từ thị trường nước ngoài tiếp tục có mức tăng đáng kể với mức tăng 34% so với cùng kỳ, đạt 3.833 tỷ đồng, tương đương 175 triệu USD.

Khối công nghệ cũng ghi nhận doanh thu 6.441 tỷ đồng, tăng 29% và lợi nhuận trước thuế đạt 686 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Khối viễn thông tăng 13% và lợi nhuận trước thuế tăng 7% so với cùng kỳ, tương ứng 4.453 tỷ đồng và 901 tỷ đồng.

Trong khi đó, mảng phân phối-bán lẻ của FPT có doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 18% và 16%, tương ứng 21.032 tỷ đồng và 558 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng Mười, FPT đang vận hành 246 cửa hàng./.