Thi vào lớp 10: Thí sinh reo hò vui mừng vì đề Sử và Tiếng Anh dễ

Nhiều thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội tỏ ra vui mừng khi hai môn thi Tiếng Anh và Lịch sử khá "dễ thở" và tự tin mình đạt được điểm cao.
Minh Sơn (Vietnam+)