Thiên tai gây thiệt hại hơn 8 nghìn tỷ đồng trong năm 2015

Thiên tai gây thiệt hại khoảng 8.114 tỷ đồng, trong đó chủ yếu tập trung vào thiệt hại cây trồng nông nghiệp, sạt lở đường giao thông, thủy lợi, hệ thống cung cấp điện, viễn thông, hầm mỏ...
Thanh Tâm (Vietnam+)