Nông dân tỉnh Bạc Liêu đang tự gây khó khăn khi không chịu bán lúa hè thu dù giá lúa hiện nay đã nhích lên từ 300 đến hơn 400 đồng/kg so với thời điểm giữa tháng 9 vừa qua.

Từ khi có chủ trương của Chính phủ chỉ đạo mua 500.000 tấn gạo dự trữ, giá lúa tại Bạc Liêu đã nhích lên. Thương lái từ các tỉnh tới Bạc Liêu mua lúa hè thu với giá từ 3.500 đồng/kg, sau đó tăng lên 3.800 - 4.000 đồng/kg, tùy theo chất lượng lúa.

Nông dân Bạc Liêu do thiếu thông tin và ''phán đoán'' không tốt nên đã vội găm lúa, không bán và chờ giá lúa lên nữa, trong khi đó chủ trương mua gạo dự trữ chỉ có hiệu lực trong năm nay. Ước tính nông dân Bạc Liêu còn khoảng hơn 150.000 tấn lúa vụ hè thu vừa thu hoạch.

Bán lúa với giá như hiện nay, một ha vụ hè thu này, nông dân lãi gần 7 triệu đồng/ha, tăng hơn 2,8 triệu đồng/ha so với giá giữa tháng 9.

Hội Nông dân nên cung cấp cho nông dân thông tin tình hình thị trường lúa-gạo hiện nay để họ có quyết định chính xác về việc bán lúa, tránh tự gây thiệt hại.

Công ty Lương thực Bạc Liêu tiếp tục triển khai mua gạo dự trữ theo chỉ tiêu được phân bổ là 100.000 tấn lúa hàng hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)