Một nghiên cứu được đăng trên Hiệp hội kinh tế Hoàng gia Anh (Royal Economic Society) mới đây cho biết, thời gian học càng dài, độ tuổi rời ghế nhà trường tăng cao thì trí nhớ càng tốt và năng lực tư duy càng vững.

Nghiên cứu trên cho biết, năm 1947 độ tuổi rời ghế nhà trường của Anh được nâng từ 14 tuổi lên 15 tuổi. Do vậy, các nhà nghiên cứu đã tiến hành câu hỏi trắc nghiệm mang tính nhận thức với hai nhóm dời ghế nhà trường trước và sau năm 1947.

Từ năm 2002 đến năm 2008, cứ hai năm một lần họ lại thu thập số liệu, đồng thời tiến hành phân tích so sánh.

Kết quả cho thấy, trí nhớ và năng lực tư duy có liên quan đến thời gian dời trường học.

Một vị giáo sư thuộc Đại học Manchester cho biết, nếu thời gian học tập kéo dài một năm thì năng lực tâm trí cũng được nâng cao đáng kể.

Được biết, hiện nước Anh đã nâng độ tuổi rời ghế nhà trường từ 16 tuổi lên 17 tuổi./.